Vợt cầu lông Victor Meteor MX JJS

1,520,000 VNĐ

Mô tả :
I. Đặc điểm của Vợt cầu lông Victor Meteor MX JJS Là dòng vừa công vừa thủ khá phổ biến trong các sản phẩm của Victor, tuy nhiên đặc điểm nổi bật nhất của MX-JSS chính là…

CГІn hГng