Bảo Hành Sản Phẩm

  1. Điều kiện được bảo hành miễn phí: 

– Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành và có đăng ký bảo hành.

– Sản phẩm bị hư hỏng được xác định là lỗi do nhà sản xuất.

– Số serial (nếu có) và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách  hoặc mất đi

– Số serial (nếu có) trên sản phẩm và trên phiếu bảo hành phải giống nhau.

– Xuất trình phiếu bảo hành với thông tin đầy đủ của sản phẩm ngay khi yêu cầu dịch vụ.

  1. Điều kiện không được bảo hành miễn phí:(Xem thêm các điều khoản bảo hành trên phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm)

– Sản phẩm không còn trong thời hạn bảo hành, phí sữa chữa sẽ do người sử dụng trả.

– Vỏ, bao bì sản phẩm và các linh kiện kèm theo thuộc về vật tư tiêu hao không được hưởng chế độ bảo hành miễn phí.

– Sản phẩm bị hư hỏng là do các yếu tố bên ngoài tác động vào như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nứt vỡ và va đập do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt.

– Phiếu bảo hành không phải của sản phẩm, hoặc bị tẩy xoá .

– Phát hiện thấy các dấu hiệu sửa chữa, thay thế trước đó mà không phải do nhà cung cấp hay đại lý được uỷ quyền sửa chữa, thay thế. (Sản phẩm đã có dấu hiệu sửa chữa trước những nơi không nằm trong hệ thống trạm bảo hành do các nhà cung cấp ủy quyền).

  1. Điều kiện khác: 

– Mỗi sản phẩm được kèm theo phiếu bảo hành; phiếu bảo hành mất không cấp lại

– Phiếu bảo hành chỉ có giá trị tại các trung tâm bảo hành được nhà cung cấp ủy quyền (của các nhà cung cấp).

– Khi bị mất phiếu, xin vui lòng báo trực tiếp về Văn phòng của www.michaco.com  hoặc gọi về số máy 09123 111 37 để được giúp đỡ. Việc thông báo mất phiếu bảo hành cùng lúc với yêu cầu dịch vụ sẽ không được chấp nhận.

  1. Địa chỉ bảo hành

– Các sản phẩm chính hãng đều được bảo hành tại trung tâm bảo hành ghi trên phiếu.

– Các sản phẩm không có phiếu bảo hành sẽ được bảo hành tại nơi bán.