Tạ tay KFDB 6

145,000 VNĐ

Tạ tay KFDB 6 với thiết kế nhiều mức độ trọng lượng như: 0,5 kg, 1kg, 2kg, 3kg, … 10kg phù hợp với nhiều đối tượng luyện tập.

CГІn hГng