Nhà, đất cho con rồi có đòi lại được không?

* Vợ chồng tôi làm giấy tờ cho bốn người con quyền sử dụng đất và căn nhà tôi đang ở. Nay hai trong bốn đứa con thúc ép tôi phải bán nhà để lấy tiền, còn đe dọa tôi. Vì không muốn mất nhà, tôi có thể đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà từ các con được không? Bạn đọc V.C. (Q.10, TP.HCM)

– Luật sư Bùi Quang Nghiêm: Ông bà đã làm giấy tờ chuyển giao quyền sử dụng đất, sở hữu nhà cho các con của mình, do đó không thể đòi lại. 

Trừ khi ông bà chứng minh được việc hai người con ngược đãi ông bà, trong trường hợp này tòa có thể xem xét vì các con làm trái đạo đức để hủy bỏ việc cho tặng trước đó, trả lại nhà, đất cho ông bà. 

Trong trường hợp này, hai người con của ông bà cũng không có quyền bán nhà, đất mà phải có đủ sự đồng ý của bốn người con là đồng sở hữu. 

Do vậy, ông bà không cần lo lắng việc hai người con có thể bán nhà, đất để đuổi ông bà ra đường.

Di chúc thế nào là hợp pháp? Di chúc thế nào là hợp pháp?

TTO – Tốt nhất, nên lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng. Cần đem theo bản gốc chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bản gốc các giấy tờ liên quan đến tài sản đề cập trong di chúc.

Link Nguồn bài viết


Deprecated: Function WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/anninh/domains/anninh.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 5677
Bài viết liên quan