Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Xin ý kiến, quá 15 ngày không trả lời coi như đồng ý

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở ngành, quận huyện phải chủ động trong giải quyết các nhiệm vụ được phân công.

Theo đó, đối với cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động lấy ý kiến của đơn vị liên quan (phải gửi kèm đầy đủ hồ sơ) và đảm bảo hồ sơ trình UBND TP có chính kiến của đơn vị chủ trì…

Đối với cơ quan, đơn vị phối hợp phải chủ động nghiên cứu, có ý kiến, đảm bảo thời hạn trả lời được nêu trong văn bản đề nghị. Nếu văn bản đề nghị không quy định thời hạn thì thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ liên quan. Chấm dứt tình trạng chờ văn bản chỉ đạo của UBND TP hoặc văn bản chuyển văn phòng UBND TP mới thực hiện. 

Nếu quá thời hạn lấy ý kiến mà cơ quan, đơn vị phối hợp không trả lời thì xem như đồng ý với ý kiến của cơ quan chủ trì nêu tại văn bản đề nghị và phải chịu trách nhiệm về các nội dung liên quan thuộc phạm vi chức năng tham mưu quản lý nhà nước và phạm vi phản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình.

Chỉ đạo này nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả giải quyết với khối lượng công việc ở TP ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp.

Trước đây, lãnh đạo Sở Nội vụ TP.HCM đã từng đề xuất lãnh đạo TP về việc này.  

Link Nguồn bài viết


Deprecated: Function WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/anninh/domains/anninh.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 5677
Bài viết liên quan