Bị đâm trọng thương vì được mời nhưng uống “không nhiệt tình“

Bị đâm trọng thương vì được mời nhưng uống “không nhiệt tình“
Sau khi cất công mời bia nhưng thấy anh Thọ uống “không nhiệt tình“, Vũ bực tức tìm cách trả thù cho hả giận.

Link Nguồn bài viết

Bài viết liên quan