Luật sư xúi giục khách hàng khai sai sự thật sẽ bị phạt 40 triệu

Đó là nội dung trong nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo đó, trường hợp luật sư tiết lộ thông tin về vụ việc, về khách hàng mà mình biết trong khi hành nghề (trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác), tham gia lôi kéo, kích động, mua chuộc người khác tập trung đông người để gây rối trật tự công cộng, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cung cấp dịch vụ pháp lý, hoạt động tư vấn pháp luật với danh nghĩa luật sư hoặc mạo danh luật sư để hành nghề luật sư, treo biển hiệu khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc chưa gia nhập đoàn luật sư… cũng bị phạt 30 – 40 triệu đồng.

Trường hợp luật sư thông báo không đầy đủ cho khách hàng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của mình trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý, không đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hành nghề với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không thông báo cho đoàn luật sư về việc đăng ký hành nghề, thay đổi nội dung đăng ký hành nghề sẽ bị phạt 3 – 7 triệu đồng.

Phạt tiền 7 – 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi thành lập hoặc tham gia thành lập từ hai tổ chức hành nghề luật sư trở lên. Làm việc theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức khác bằng hình thức luật sư hành nghề với tư cách cá nhân ngoài tổ chức hành nghề luật sư mà luật sư đã thành lập…

Hành nghề khi chưa được cấp giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân hoặc vẫn hành nghề khi đã bị thu hồi giấy đăng ký hành nghề luật sư.

Đối với các hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư, giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam của luật sư nước ngoài, văn bản thông báo về việc đăng ký bào chữa, thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; hành nghề tại Việt Nam khi giấy phép hành nghề của luật sư nước ngoài đã hết hạn… bị phạt tiền 10 – 15 triệu đồng.

Nghị định quy định phạt tiền 15 – 20 triệu đồng với một trong các hành vi hoạt động không đúng phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam, cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư, giấy đăng ký hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam để hành nghề luật sư…

Phạt tiền 20 – 30 triệu đồng với một trong các hành vi hành nghề luật sư khi chưa có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc chưa gia nhập đoàn luật sư, sách nhiễu khách hàng; nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích khác ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Hành nghề luật sư tại Việt Nam trong trường hợp không đủ điều kiện hành nghề; chưa được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam, ứng xử, phát ngôn hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nghề luật sư hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng bị phạt 20 – 30 triệu đồng.

Link Nguồn bài viết

Bài viết liên quan