Ly kỳ hành trình vượt ngục đi chơi của phạm nhân nghiện game Triệu Quân Sự


Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 19:00 PM (GMT+7)Từng phục vụ trong quân ngũ nhưng lại nghiện game, Triệu Quân Sự đã gây ra tội ác tày trời và bị phạt tù chung thân. Cho đến khi bị bắt, Sự đã 2 lần trốn thoát khỏi trại và “tàng hình” ngay sau đó.
Ly kỳ hành trình vượt ngục đi chơi của phạm nhân nghiện game Triệu Quân Sự - 1

Nguồn: http://danviet.vn/ly-ky-hanh-trinh-vuot-nguc-di-choi-cua-pham-nhan-nghien-game-trieu-quan-su-50202019618582890.htm

Theo Trung Nam – Đức Sơn (Dân Việt)

“, 20, 600, 300, “”, ”);
var ADS_141_15s = new Banner(‘ADS_141_15s’);
ADS_141_15s.add( “SCRIPT”, “”, 20, 250, 300, “”, ”);
var ADS_142_15s = new Banner(‘ADS_142_15s’);
ADS_142_15s.add( “SCRIPT”, “”, 20, 600, 300, “”, ”);
var ADS_143_15s = new Banner(‘ADS_143_15s’);
var ADS_144_15s = new Banner(‘ADS_144_15s’);
ADS_144_15s.add( “SCRIPT”, “”, 20, 90, 970, “”, ”);
var ADS_145_15s = new Banner(‘ADS_145_15s’);
ADS_145_15s.add( “SCRIPT”, “”, 20, 280, 336, “”, ”);
var ADS_146_15s = new Banner(‘ADS_146_15s’);
var ADS_147_15s = new Banner(‘ADS_147_15s’);
var ADS_148_15s = new Banner(‘ADS_148_15s’);
var ADS_149_15s = new Banner(‘ADS_149_15s’);
ADS_149_15s.add( “SCRIPT”, “”, 20, 1040, 444, “”, ”);
var ADS_150_15s = new Banner(‘ADS_150_15s’);
ADS_150_15s.add( “SCRIPT”, “”, 20, 1040, 444, “”, ”);
var ADS_152_15s = new Banner(‘ADS_152_15s’);
var ADS_153_15s = new Banner(‘ADS_153_15s’);
ADS_153_15s.add( “SCRIPT”, “”, 20, 120, 696, “”, ”);
var ADS_154_15s = new Banner(‘ADS_154_15s’);
var ADS_155_15s = new Banner(‘ADS_155_15s’);
var ADS_159_15s = new Banner(‘ADS_159_15s’);
ADS_159_15s.add( “SCRIPT”, ” “, 20, 360, 640, “”, ”);
var ADS_139_15s = new Banner(‘ADS_139_15s’);
var ADS_200_15s = new Banner(‘ADS_200_15s’);
var ADS_201_15s = new Banner(‘ADS_201_15s’);
var ADS_202_15s = new Banner(‘ADS_202_15s’);
var ADS_203_15s = new Banner(‘ADS_203_15s’);
var ADS_204_15s = new Banner(‘ADS_204_15s’);
var ADS_205_15s = new Banner(‘ADS_205_15s’);
var ADS_206_15s = new Banner(‘ADS_206_15s’);

//]]>


Link Nguồn bài viết

Bài viết liên quan