Chủ tài khoản mất nhận thức, người nhà rút tiền ngân hàng được không?

Dượng của tôi bị xuất huyết não nằm viện cả tháng nay. Trước đó, ông có mở hai quyển sổ tiết kiệm tại hai ngân hàng H. và E.. Hiện giờ ông đang nằm viện, gia đình rất cần tiền để chi trả viện phí. 

Ngân hàng H. đã hỗ trợ gia đình rút số tiền đó ra để trả viện phí nhưng ngân hàng E. thì không cho, họ yêu cầu phải có lệnh thừa kế. Vậy gia đình tôi phải làm gì và đến cơ quan nào để có thể yêu cầu ngân hàng E. chi trả khoản tiền trên? 

(Bạn đọc Ngân, Q.3, 0907…)

Luật sư VŨ QUANG ĐỨC tư vấn: Trường hợp của dượng chị hiện Ngân hàng Nhà nước không quy định cụ thể cách giải quyết, nên việc giải quyết tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng, không thể có cơ quan nào yêu cầu ngân hàng chi trả khoản tiền trên.

Trường hợp dượng chị có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì ông lập văn bản có công chứng hoặc chứng thực lựa chọn người giám hộ. Trường hợp dượng chị mất năng lực hành vi dân sự thì theo thứ tự vợ, người con cả, người con tiếp theo là người giám hộ đương nhiên. 

Nếu không có người giám hộ đương nhiên, UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ có trách nhiệm cử người giám hộ. Sau đó, người giám hộ sẽ làm việc với ngân hàng để giải quyết nhu cầu của dượng chị.

Link Nguồn bài viết

Bài viết liên quan